yoga mood
Yoga Mood
'OHM. Oerklank bij het ontstaan van het heelal, creëert ruimte. Loskomend van mijn persoonlijke energie, verbind ik me met het grote AL.'

Mantrazang


Een mantra is een heilige of gewijde tekst, een woord of klank, een spreuk, lied of gebed. Al vanouds werden in India korte teksten uit de heilige boeken, vaak als eerbetoon, gericht aan een bepaalde godheid.

Uit het zingen van deze teksten ontstonden de eerste ademoefeningen, waaruit zich in de latere yoga de verschillende adembeheersingstechnieken (pranayama) ontwikkeld hebben.

 

Een mantra kan zowel monotoon als ook zingend gereciteerd worden. Mantra’s bezingen de schepping en prijzen de scheppingskracht in al zijn ontelbare aspecten. Het zingen van mantra’s drukt onze dankbaarheid uit naar deze universele, intelligente, creatieve scheppingskracht.

De meeste mantra’s die we kennen vinden hun origine in de regio van de Himalaya, zoals Tibet, Nepal en India, maar eigenlijk kent iedere cultuur zijn eigen mantra’s. Een mantra spreekt onze religieuze, lichamelijke en psychische behoeften aan en wekt alleen al daarom vreugde op bij het bezingen.

 

Bij het reciteren van mantras is ons lichaam zelf het instrument, de resonantiebodem. Doordat we onze eigen stem gebruiken, ervaren we de resonantie in ons lichaam van binnenuit door middel van de voelbare trilling die alles in ons lichaam laat vibreren.

Omdat de klank uit ons eigen lichaam naar buiten komt, kunnen we dichter bij onszelf komen. Bij het zingen vormen ons lichaam, onze psyche en onze ziel één geheel.

Dit kan ons een gevoel van enorme vrijheid geven, omdat het zingen van mantras ons bevrijdt van de invloeden van de wereld om ons heen en ons op het diepste niveau in het hart kan raken.

 

John Bernards integreert mantrazang binnen de reguliere yogalessen en tevens binnen de verschillende yogaworkshops en -weekenden.

Bent u geïnteresseerd in een mantra workshop, neem dan contact op met John Bernards

blank