yoga mood
Yoga Mood
'Nada Brahma: Alles is trilling'

Klankschalen


Naast de klankschaalconcerten die Yoga Mood op aanvraag en eventueel op locatie verzorgt, organiseert Yoga Mood ieder jaar in december in samenwerking met yogastudio Yoga Sanga een klankschaaldag. Op deze dag wordt op drie verschillende tijdstippen een klankschaalconcert gegeven. De datum van deze klankschaaldag wordt ca. twee maanden van tevoren bekend gemaakt.

Tip: Leuk om cadeau te geven voor de feestdagen, verjaardag of zomaar!

We kijken er naar uit om je te mogen begroeten,

Jolande Cornelissen - van Roessel & John Bernards

Namasté

Klankschalen

 

Klankschalen zijn metalen, vaak oude, met de hand geklopte schalen die samengesteld zijn uit (vaak zeven of meer) metalen, waaronder o.a. goud, zilver, kwik, koper, ijzer, tin en lood.

De meeste klankschalen zijn voornamelijk afkomstig uit landen in en rondom de Himalaya, zoals China, India, Tibet, Bhutan en Nepal.

Door hun specifieke samenstelling produceren klankschalen, wanneer zij aangeslagen worden, prachtig zuivere, uit meerdere heldere boventonen bestaande klanken, waarvan gezegd wordt dat er een helende werking van uit gaat.

Klankschalen

Tonen, trillingen en resonanties

De geluidsgolven die klankschalen voortbrengen produceren meerdere tonen tegelijkertijd, die ieder hun eigen karakter, klankkleur en timbre bezitten. Lage tonen zijn traag, blijven lang naklinken en zijn aan de aarde gebonden en zijn vaak zwaar en ingetogen. Hoge tonen klinken vrolijk en stralen een beweeglijke helderheid uit. Zachte tonen roepen in tegenstelling tot harde tonen, vaak tedere gevoelens op.

 

Resonantie

Het universum bestaat uit niets anders dan energie op ieder denkbaar niveau, ofwel uit trillingsenergie op iedere denkbare frequentie, of je nu kijkt naar de grote melkwegstelsels, die duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn, of naar de miljarden atomen die in de cellen van ons lichaam ronddraaien.

Alles vibreert en alles is in staat mee te resoneren. Dit is een eigenschap van trillingsenergie: een voorwerp van een bepaald trillingsniveau is in staat een ander voorwerp met een vergelijkbaar trillingsniveau, te laten meetrillen. Ofwel: Elke vibratie, of het nu om een geluidsgolf of om een trillend deeltje gaat, resoneert met andere vibraties en alle vibraties beïnvloeden elkaar.

 

Klankresonantie: een unieke ervaring

Dit principe van resonantie doet zich ook voor wanneer een klankschaal aangeslagen wordt die vlak bij een persoon geplaatst is. De trillingsenergie van de klankschaal dringt door in de materie van het lichaam en zorgt daar voor resonantie. Deze resonantie doet zich voor op het subtiele lichaamsniveau (op atomair en dus ook op celniveau) en laat zich op verschillende manieren aanvoelen.

Ieder mens vibreert op een voor hem of haar bepaalde unieke individuele frequentie. De trillingen van een klankschaal resoneren met de diepste kernvibraties van ieder lichaam en dringen diep door in het lichaamsvocht en tot in iedere lichaamscel.

Ook in de ijlere lichamen van je aura - het etherische, het astraal, het emotionele, het mentale en het spirituele lichaam - dringen de trillingen door en beïnvloeden elkaar wederzijds. Je kunt deze trillingen dan ook als een weldadige golf door je heen voelen stromen.

 

Klankbad: een intuïtief proces

Een klankbad is een individuele klankschaalsessie, waarbij degene die het klankbad ondergaat comfortabel op een zachte ondergrond ligt. Daarbij wordt een serie klankschalen rondom de persoon geplaatst die het klankbad ondergaat.

Het bespelen van klankschalen vraagt om een goede geaardheid en een lege en open geest van zowel degene die het klankbad ondergaat als van de bespeler van de klankschalen.

De onderliggende intentie bij het bespelen van klankschalen is een intentie waarin het ego losgelaten wordt. Alleen op die manier kan het zo zijn dat er geen vooropgesteld plan klaarligt bij de bespeler van de klankschalen, om een bepaald effect te bewerkstelligen bij degene die het klankbad ondergaat, maar roept de ene klank als vanzelf de andere op en komt het klankpallet intuïtief tot leven.

 

Duur van een klankbad

Door het intuïtieve karakter van een klankbad, kan de duur van een klankbad variëren van 45 minuten tot een uur. In de praktijk komt het erop neer dat een sessie meestal een uur duurt.

Het is goed ervoor te zorgen om na een klankbad niet te veel meer op de agenda te hebben staan voor die dag, maar om lekker te kunnen ontspannen, om het effect van het klankbad goed en diep op het hele lichaam in te laten werken.

 

Klankschaal (lig)concert

John Bernards YOGA MOOD verzorgt klankschaal (lig)concerten voor in grootte variërende groepen mensen. Daarbij zit u comfortabel op een stoel, of ligt u comfortabel op de grond, om maximaal te kunnen ontspannen, zodat de klanken optimaal op u in kunnen werken. Voor meer informatie over klankbaden en klankschaal (lig)concerten, neemt u contact op.

blank